17 000

Pågående projekt.

17 000 är en siffra som figurerat i media. Så många Afghaner beräknas utvisas från Sverige. 17 000 är också namnet och målet med Skaparkollektivet Formas nya konstinstallation. Forma vill förstå antalet och spänner därför bågen hårt i installationen bestående av 17 000 individuella konstverk. Verket visualiserar antalet, men visar framförallt att det inte bara är ett nummer. För bakom varje siffra finns det en personlighet, en historia, ett konstverk.

Verket beräknas vara klar våren 2018


Tillbaka till Projekt